Privacy Statement


Privacyverklaring flirtmee


Flirtmee is een eerlijke site welke privacy hoog in het vaandel heeft staan en wil haar leden en bezoekers zo goed als mogelijk beschermen tegen misbruik van informatie en tegen spam.


Via de profielensite van flirtmee.nl kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden ingebracht en deze worden door ons opgeslagen. Flirtmee acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen en beveiligd en door ons niet gedistribueerd aan derden.

wanneer u een profiel aan maakt op Flirtmee, wordt alles wat u invult op uw profiel (m.u.v uw emailadres), wat u uploadt en creeërt aan content door flirtmee opgeslagen en voor iedereen zichtbaar die de profielen bezoekt. Door een profiel aan te maken stemt u ermee in dat flirtmee deze informatie en content zichtbaar maakt op deze site.

Bij onze opslag (ook wel verwerking genoemd) houden wij ons aan de eisen die de wet stelt. Flirtmee is de verantwoordelijke voor de gegevensopslag/verwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 december 2015.


Gebruik van persoonsgegevens


Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn en hangt sterk af van wat u zelf invult op de profielen. Wij raden alle gebruikers ten sterkste aan geen eigen voor- en achternaam te gebruiken en ook geen naam die voor anderen herkenbaar kan zijn. Kies uw nickname daarom zorgvuldig. Ook indien u foto’s plaatst, raden wij u aan geen herkenbare foto’s te plaatsen in mappen die voor iedereen toegankelijk zijn. Flirtmee raadt de gebruikers aan zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens (via het openbare profiel is dit sowieso niet toegestaan). Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Contactformulier en nieuwsbrief


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws rondom flirtmee. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees nadat u zich aanmeldt bij de profielen en nadat u uw inschrijving ook daadwerkelijk bevestigt via de bevestigingsmail die wij u na inschrijving toezenden naar het door uw opgegeven emailadres.


Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In de jaren 2008 tot en met 2013 hebben wij slechts maximaal twee nieuwsbrieven per jaar verstuurd. Dit zou in de toekomst vaker kunnen gebeuren, maar dit zal niet meer worden dan gemiddeld 1x per maand (12x per jaar). Echter zoals gezegd is er de afgelopen zes jaar tot nu toe slechts maximaal 2x per jaar een nieuwbrief verstuurd. U kunt de toezending van nieuwbrieven ook volledig uitzetten (zie hieronder).


Flirtmee verstuurt ook zogenaamde notificaties. Bijvoorbeeld als iemand u een profiel berichtje heeft gestuurd, iemand een commentaar heeft achtergelaten op uw profiel, als iemand vriendjes met u wilt worden etc. Indien u geen e-mails en/of notificaties van ons wenst te ontvangen, dan is dat geen probleem.


Via menu-optie settings (rechts boven) kunt u klikken op notifications. U komt dan op een pagina waar u precies kunt aangeven, waarvan u wel of geen emails wilt ontvangen. Indien u nooit mails wilt ontvangen van flirtmee zet u dan alles op nee. U kunt de website dan toch volledig gebruiken en zal geen enkele mail of notificatie van flirtmee ontvangen op het emailadres dat hoort bij dat profiel.


Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


 


Via de website verzamelen wij uw:


- E-mailadres


- Geboortedatum (flirtmee is een 18+ site, jonger dan 18 is niet toegestaan)


- Woonplaats


- Geslacht


- Bijzondere Persoonsgegevens (indien u die zelf heeft ingevuld)


- IP Nummer


Wij kunnen contact met u opnemen voor nieuws/ commerciële doeleinden per mail in de vorm van een nieuwsbrief. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid (link) opgenomen en indien u op deze afmeld-link klikt ontvangt u voortaan geen nieuwsbrief meer. U kunt ook vooraf aangeven dat u geen nieuwsbrief wil ontvangen van ons, door in uw profiel de setting van nieuwsbrief op nee te zetten. Als via één van bovenstaande opties is aangegeven dat u geen nieuwsbrief wilt, ontvangt u geen nieuwsbrief van ons.


Bij gebruik van de dienst worden standaard de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:


- uw geslacht


- uw leeftijd


- uw woonplaats


- uw (profiel-) foto (s)


- alle door u zelf opgegeven informatie (maar niet uw emailadres of ipnummer)


U kiest zelf of u de informatie publiceert voor iedereen of alleen voor vrienden. Standaard is dit voor iedereen. Let op dat het wellicht voor derden mogelijk is dat deze informatie of beeldmateriaal tot u terug te leiden is. Op verzoek anonimiseren of verwijderen wij informatie die gepubliceerd is, indien u dit zelf niet lukt.


Via de website is het ook mogelijk om niet iedereen toegang te geven tot uw gehele profiel. U kunt ervoor kiezen alleen flirtmee-vrienden toegang te geven. U bepaalt ook zelf wie uw flirtmee vrienden worden. Met deze mogelijkheid kan dus niet iedereen alles van uw profiel zien. U kunt dit doen via menu-optie settings en dan privacy. Vervolgens kiest u voor “who can view my profile”. Via deze optie kunt u tevens ook uw profiel verwijderen.


Advertenties


Onze dienst vertoont uitsluitend generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld. Advertenties worden dus niet getoond op basis van kenmerken van uw persoon.


Verstrekking aan derden


Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.


Beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Denk hierbij aan totale bezoekersaantallen van flirtmee.


Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links op deze website site staan vermeld. Wij kunnen niet garanderen dat andere websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Logbestanden van de cam chat


Om privacyredenen logt flirtmee GEEN videobestanden, audiobestanden of tekst-bestanden van uw chat of webcam chat. Let u er echter wel op dat bezoekers van de site dit mogelijk wel kunnen doen via externe hulpmiddelen. Om die reden raden wij u aan om niet herkenbaar in beeld te gaan zitten.


Uw ipnummer wordt wel gelogd om te voorkomen dat Flirtmee voor illegale doeleinden wordt misbruikt. Dit ipnummer en eventuele overige informatie kan worden overhandigd aan politie/ justitie indien Flirtmee hier van rechtswege toe wordt gedwongen, er een politie opvraging wordt gedaan, of indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat er handelingen hebben plaatsgevonden die in strijd zijn met de Nederlandse wet.Moderatie


Door gebruik te maken van Flirtmee stemt u in met de algemene voorwaarden, waarin onder andere staat vermeld dat u ermee akkoord dat Flirtmee het recht heeft om de chat, profielen en profiel berichten te controleren op handelingen, teksten, foto’s, video’s, live streams, die in strijd zijn met de Nederlandse wet en/ of onze algemene voorwaarden (bijv. als blijkt dat iemand jonger is dan 18). Deze scans kunnen steekproefsgewijs zowel automatisch als handmatig plaatsvinden. Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan worden besloten tot moderatie, verwijdering, waarschuwing, kick, ban, permanente ban, of aangifte bij politie in geval van een misdrijf.

Ook in de zogenaamde private mode of private rooms kunnen admins modereren. Private modus wil zeggen, dat andere chatters het niet zien, maar admins zien het wel. Tevens heeft een admin het recht om kort in private rooms te kijken of er geen zaken gebeuren die tegen de regels zijn van flirtmee of tegen de Nederlandse wetgeving. Na binnenkomst in een private room zal een admin normaal gesproken binnen 30 tot maximaal 60 seconden weer zijn verdwenen, tenzij de admin illegale zaken bespeurt of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er illegale zaken gaan plaatsvinden.


Cookies


Flirtmee maakt gebruikt van een zogenaamd cookie om jouw inloggegevens op te slaan.
Dit functionele cookie dient om het inloggen de volgende keren gemakkelijker te maken en wordt door Flirtmee op geen enkele wijze commercieel geëxploiteerd.
Ook wordt dit cookie NIET gebruikt om activiteiten c.q. surfgedrag van jou op deze site te monitoren of om statistieken te meten. Tevens maken wij GEEN gebruik van Google Analytics.
Wil je desondanks niet dat er een cookie wordt geplaatst dan kan je via je browser dit cookie verwijderen en het zo instellen dat deze in de toekomst niet meer kan worden geplaatst.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


Flirtmee is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door derden die informatie verkrijgen via de openbare profielen of elders ingebrachte informatie op Flirtmee. Flirtmee is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door afspraken die zijn ontstaan via Flirtmee of voor schade die ontstaat door gebruik te maken van de verschillende onderdelen van Flirtmee.